மூடு

கிராமத்தில் லெஸ்பியன் காதல், ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணை நாக்கால் புணர்ந்தாள் தமது

இரண்டு குட்டீஸ்கள் தமது உடலுறவு கொள்ள முடிவு செய்யும் போது ஊஞ்சலில் ஒருவரது புண்டையை ஒருவர் சாப்பிடுகிறார்கள். இயற்கையாகவே, அவர்கள் இருவரும் நிர்வாணமாகி, பின்னர் ஒரு பெண் மற்ற பெண்ணை புணர்கிறார் மற்றும் மகிழ்ச்சியின் முனகல்கள் மரங்கள் மற்றும் இலைகளின் சத்தம் வழியாக கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. கவர்ச்சியான குழந்தைகள் ஆழ்ந்த உடலுறவில் இருந்து உயர்ந்து, உடலுறவில் இருந்து துடித்து உச்சியை அடைவார்கள்.