மூடு

தரையிறங்கிய ஒரு மனிதன் ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு வாய் கொடுத்து, ஒரு முதிர்ந்த வேசியை பின்னர் தமது புணர்ந்தான்

ஒரு கேமராவுடன் ஒரு பிக்கப் கலைஞர் தரையிறங்கும் இடத்தைச் சுற்றிச் சென்றார், அங்கு தமது அவர் ஒரு இளம் குஞ்சுவைச் சந்தித்து, அவளது வாயில் ஸ்லட்டைக் கொடுத்தார், அவளுடைய நாக்கில் முடிந்தது, பின்னர் நாங்கள் ஒரு வயதான பெண்ணைப் பார்த்தோம்.