மூடு

நீக்ரோ ரெட் டிரான்ஸ் தமது காதலி

நீக்ரோ சண்டைப் பெண்மணியின் கூல் ப்ளோஜாப்க்குப் பிறகு ஒரு சிவப்பு ஹேர்டு டிரான்ஸ் காதலியை கழுதையில் புணர்ந்தார். குதப் புணர்ச்சியின் போது விறைப்புத் தன்மையை உணர்ந்த பெண்மைப் பிச், தமது கழுதையில் ஒரு பெரிய கரும்புள்ளியுடன் மகிழ்ச்சியுடன் புலம்பியது.