மூடு

ஒரு தந்திரமான மனிதனால் ஒரு வேளை விஷம் வைத்து கடத்தப்பட்ட குஞ்சுவின் ஆபாச அடிமைத்தனம்

ஒரு அழகான அழகியை பிணைக்கும் ஆபாசமும், குஞ்சு ஒரு வேளை ஒன்றைக் கடத்தும் வயதான ஆணின் பல்வேறு நகைச்சுவைகளும். இது அனைத்தும் அழகி தண்ணீர் கேட்பதில் இருந்து தொடங்குகிறது, மேலும் அந்த மனிதன் குஞ்சுக்கு ஒரு குவளையில் இருந்து ஒரு பானம் கொடுக்கிறான், அங்கு அவர் தூக்க மாத்திரைகளை ஊற்றினார். பிச் மயங்கி விழுந்ததும், அந்த மனிதன் அவளைக் கட்டி, காரின் டிக்கியில் வைத்தான். மேலும் ஆபாசப் பிணைப்பு ஏற்கனவே முற்றத்தில் தொடர்கிறது.

குறிச்சொற்கள்: Bdsm Hd ஆபாச காரணமின்றி 422