மூடு

திருமணத்திற்குப் பிறகு, பெண்ணும் பையனும் உடலுறவு கொள்ள சோபாவுக்குச் சென்றனர் தமிழ் கதாநாயகி செக்ஸ்

குஞ்சுவும் பையனும் திருமணத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தனர், எல்லோரும் வெளியேறியதும், அவர்கள் படுக்கையில் ஓய்வெடுத்து, அவர்கள் விரும்பும் வழியில் உடலுறவு கொள்ள முடிவு செய்தனர். அது அனைத்தும் தமிழ் கதாநாயகி செக்ஸ் ஸ்லட்டின் உதடுகளில் விந்தணுவுடன் முடிந்தது.