மூடு

ஒரு நடைக்குப் பிறகு, குஞ்சு தமிழ் XXX வீட்டின் அருகே தன் புண்டையைக் காட்டியது

ஒரு இளம் பெண் தமிழ் XXX தன் தோள்களில் சால்வை அணிந்தபடி தெருவில் நடந்து கொண்டிருந்தாள், ஒரு நடைக்கு பிறகு குஞ்சு வீட்டிற்கு வந்து சிறிது நிர்வாணமாக இருக்க முடிவு செய்து, சிறிய மார்பகங்களுடன் அவளது புண்டையைக் காட்டியது.