மூடு

ஒரு இளம் பெண் தமிழ் அத்தை கவர்ச்சியாக காவலர் போஸ்டில் ஆடைகளை அவிழ்த்துவிட்டு தன்னை புணர்ந்தாள்

ஒரு சிறிய குற்றத்திற்காக ஒரு இளம் பெண் பாதுகாப்புச் சாவடியில் ஆடைகளை அவிழ்க்க நிர்பந்திக்கப்படுகிறாள், தமிழ் அத்தை கவர்ச்சியாக சீருடையில் இருக்கும் ஒரு மனிதன் குஞ்சுக்கு ஆண்குறியை உறிஞ்ச வைக்கிறான், பின்னர் தரையில் ஒரு அழகை குடுக்கிறான்.