மூடு

பூப்ஸ் மற்றும் ப்ளோஜாப் ஆகியவற்றை வெளியில் காட்டிய பிறகு, எச்.டி. அழகி ஒரு கட்டுமான தளத்தில் புணர்ந்தாள்

Pikaper ஒரு கருமையான ஹேர்டு பிச்சைக் கழற்றினார் மற்றும் எச்.டி. தெருவில் பூப்ஸ் மற்றும் ஊதுகுழலைக் காட்டிய பிறகு, ஒரு ஜோடி முடிக்கப்படாத வீட்டில் முடிந்தது, ஒரு அழகி முதல் நபராக ஒரு கட்டுமான தளத்தில் புணர்ந்தார்.