மூடு

ஒரு ஆண், ரகசிய கேமராவை வைத்து, குளியலறையில் ஒரு பெண்ணுடன் தமிழ் செக்ஸ் திரைப்பட ஆபாசத்தை படம்பிடித்துள்ளார்

குஞ்சு குளிக்க அல்லது நீந்த விரும்புகிறது, தமிழ் செக்ஸ் திரைப்பட ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு வேறு திட்டங்கள் உள்ளன, மேலும் இந்த திட்டங்களில் ஒரு குஞ்சு குட்டியுடன் புணர்வது அடங்கும். ஒரு நண்பர் பெரும்பாலும் குளியலறையில் இதுபோன்ற ஆபாசத்தை ஏற்பாடு செய்வதில்லை, எனவே அவர் அதை பக்கத்திலிருந்து மறைத்து வைக்கப்பட்ட கேமராவில் சுட விரும்பினார் மற்றும் உச்சவரம்புக்கு அடியில் மிகவும் மூலையில் வைக்கவும்.